Realizacje

KONTAKT

Urban Design&Malerei

ul. Wojciecha Korfantego 34
50-021Wrocław
NIP: 899 276 03 84
REGON: 360 384 697
KRS: 000 053 52 55
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000 PLN